Научни рад

Cвојим радом Јован Цвијић је успео да изгради научну географију у Србији. Започео је научно географско проучавање, тада готово непознатог Балканског полуострва. Захваљујући научниковим бројним научним истраживањима, омогућено је да се та велика област боље упозна. Највећи Цвијићев допринос развоју географије су:

 • проучавање ерозивних облика рељефа, нарочито крашких и глацијалних облика рељефа;
 • утврђивање трагова ледника на планинама Балканског полуострва;
 • проучавање абразионог рељефа по јужном ободу Панонског басена (у савременој науци постоје мишљења да то није абразиони рељеф, како је Цвијић мислио, већ флувијални);
 • проучавање морфолошких облика рељефа;
 • подела планина;
 • лимнолошка истраживања и премеравања језера Балканског полуострва;
 • проучавање пешчара и леса на подручју Панонске низије и у близини Ђердапске клисуре;
 • проучавање миграција становништва;
 • проучавање типова насеља;
 • проучавање менталитета становништва Балканског полуострва;
 • проучавање етнопсихичких типова становништва Балканског полуострва.
 • Белешке Јована Цвијића, Музеј града Београда, ЈЦ 262 75
 • Белешке Јована Цвијића, Музеј града Београда, ЈЦ 267 14
 • Белешке Јована Цвијића, Музеј града Београда, ЈЦ 256 42
 • Белешке Јована Цвијића, Архив Српске академије наука и уметности, заоставштина Јована Цвијића, 14460, III А в 11