Јован Цвијић из студентских дана, Архив Српске академије науке и уметности, заоставштина Јована Цвијића, 14460, I 1

Цвијићево школовање

Основну школу и два разреда гимназије завршио је у Лозници, родном граду као најбољи ђак. Као ученик основне школе читао је за себе и другима песме и приче из збирки Вука Караџића. Осим песама и прича, читао је и Вуков Рјечник и Вукову збирку загонетки, Сан Матере Божје, сановнике и рожданике. За тај период живота […]

Докторске студије у Бечу и докторска дисертација Карст

Убрзо по завршетку Велике школе у Београду 1888. године, Јован Цвијић је постао предавач у Другој београдској гимназији. Те школске године упутио је молбу за стипендију за докторске студије географије Министарству просвете. Намера му је била да се усавршава на Универзитету у Бечу, једном од водећих универзитета у Европи. Министарство просвете му је одобрило годишњу […]