Манифестација Дани Јована Цвијића

Споменик Јовану Цвијићу, рад Дринке Радовановић из 1996. године, Лозница, 2021

На иницијативу професора др Јована Илића и Радовина Недељковића, Скупштина Српског географског друштва је 25. јануара 1989. године прогласила дан рођења Јована Цвијића (12. октобар) Даном географа Србије, а месец октобар за Цвијићеве дане. Следеће, 1990. године, у Цвијићевом родном граду – Лозници, одржан је научни симпозијум у коме су учествовали др Јован Илић, др Милорад Васовић, др Стеван Станковић и др Даница Маркоски.

Пет година касније, у оргаизацији Српског географског друштва и Министарства просвете реализују се сусрети школа које носе име Јована Цвијића на територији Србије и Републике Српске (Лозница, Београд, Смедерево, Костолац, Зрењанин, Бела Црква, Сирча код Краљева, Дебрц, Змињак, Бања Лука, Брезичани, Модрича, Зубин Поток, Штрпце).

Први домаћин сусрета школа била је Лозница. Поред сусрета школа, од 1996. године у Лозници се сваког 12. октобра организује програм посвећен српском научнику под називом Дани Јована Цвијића.  Тада се у организацију програма прикључује установа културе у Лозници, тадашњи Културно-просветни центар, а данас  Центар за културу Вук Караџић Лозница. Током 25 година трајања манифестације, приређено је више научних скупова, публиковани су зборници радова, организоване ученичке радионице, промовисане публикације из области географије и других сродних научних дисциплина, реализоване историјско-документарне изложбе које су обухватале поједине сегменте из живота и рада Јована Цвијића. Како би се што успешније реализовали програми манифестације Центар за културу је успоставио успешну сарадњу са значајним културним и научним установама у Србији, као што су: Српска академија наука и уметности, Географски институт Јован Цвијић САНУ, Музеј града Београда, Географски факултет Унивезитета у Београду, Српско географско друштво, Матица српска, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Центар за промоцију науке, Педагошки музеј у Београду, Природњачки центар у Свилајнцу и др.

У оквиру програма манифестације обележавају се и значајни јубилеји из живота српског научника. Тако је у току 2018. године Центар за културу Вук Караџић Лозница у сарадњи са Географским институтом Јован Цвијић САНУ обележио јубилеј – 100 година од објављивања Цвијићеве најзначајније монографије Балканско полуострво. Друштвена географија. Поводом јубилеја, одржана је Међународна научна конференција Балканско полуострво Јована Цвијића: историјски извори и савремени трендови у друштвеној географији  у којој су учешће узели научници из Швајцарске, Аустрије, Словеније, Северне Македоније, Републике Српске и Србије. Учесници Конференције излагали су радове на теме из различитих области друштвених наука с освртом на значај Цвијићевих достигнућа и актуелности саме монографије.

Центру за културу додељена су и два значајна признања поводом организације и реализације манифестације посвећена српском научнику. Прво признање стигло је од стране Српског географског друштва 2012. године, када је Установи додељена Медаља Јована Цвијића за допринос ширења културе и науке. Друго признање стигло је од стране Српске академије наука и уметности 2015. године када је обележен јубилеј – 150 година од рођења Јована Цвијића и када је Центру за културу и Граду Лозница додељено Признање за традицију неговања сећања на Јована Цвијића.

 • Учесници Међународне научне конференције „Балканско полуострво Јована Цвијића: историјски извори и савремени трендови у друштвеној географији“, Лозница, 2018, фотографија, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ
 • Споменик Јовану Цвијићу, рад Дринке Радовановић из 1996. године, Лозница, 2021
 • Споменик Јовану Цвијићу, рад Дринке Радовановић из 1996. године, Лозница,
 • Споменик Јовану Цвијићу, рад Дејана Богдановића из 1965. године, Лозница, 2021
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2017
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2017
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2021
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2021
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2017
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2021
 • Споменик Јовану Цвијићу, рад Дејана Богдановића из 1965. године, Лозница, 2021
 • Споменик Јовану Цвијићу, рад Дринке Радовановић из 1996. године, Лозница,
 • Манифестација „Дани Јована Цвијића“, Лозница, 2018